La ciutat de la imatge

El nostre Storify setmanal ens mostra una Tarragona abocada a la fotografia