Barcelona 1714: setge virtual i innovador

18/06/2013 4 Comentaris
La directora tarragonina Anna M. Bofarull compagina la preproducció de les pel·lícules 'Barcelona 1714' i 'Sonata per a violoncel'