Història, llegenda i gust per la ficció

30/09/2015 0 Comentaris
Des de 'La batcova', Emili Samper posa els seus punts al mapa