L’Ajuntament de Tarragona, en el marc de la programació nadalenca, convoca els usuaris d’Instagram a participar en l’activitat #NadalambLlum, amb l’objectiu d’incentivar que els ciutadans mostrin, a través d’aquesta xarxa, la seva visió de la ciutat durant les festes i les emocions que viuen en aquest moment tan especial de l’any.

Les persones que vulguin participar-hi podran publicar les seves imatges amb l’etiqueta #NadalambLlum fins al dia 6 de gener a les 23 h. El dia 7 l’organització farà un sorteig entre totes les imatges presentades, de manera que s’atorgaran 3 premis, consistents, cadascun, en 4 entrades per a la pista de gel situada a la pl. Verdaguer i en un sopar per a dues persones en un dels millors restaurants de la ciutat.

El resultat del sorteig s’anunciarà al perfil d’Instagram de Tarragona Cultura.

Detall de les bases de participació:

 • Podran participar en el present concurs totes aquelles persones físiques de divuit anys o més que no hagin estat implicades en la definició i/o preparació d’aquesta activitat.
 • Cada persona pot etiquetar tantes fotografies com vulgui, tot i que només pot rebre un del tres premis. Ha de ser l’autora material de l’obra que envia, que ha de ser original, i que no ha d’infringir els drets de propietat intel·lectual ni cap altre dret de tercers.
 • Les persones participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge de les persones que apareixen en les fotografies preses, amb total indemnitat per part de l’Ajuntament de Tarragona.
 • Les imatges participants poden ser preses amb qualsevol dispositiu: càmera digital, càmera analògica, telèfon mòbil, etc.
 • Les imatges participants s’han de publicar a la xarxa social Instagram amb l’etiqueta #NadalambLlum.
 • Només entraran a sorteig les fotografies preses i etiquetades durant el transcurs del període de la convocatòria vigent.
 • L’organització podrà deixar fora de sorteig aquelles imatges que no responguin a la temàtica de la convocatòria.
 • En cas que el sistema d’etiquetes tingui un funcionament irregular a Instagram i hi hagi alguna imatge que no aparegui al fil de l’etiqueta, l’organització no se’n farà responsable.
 • El període per participar-hi finalitza el 6 de gener a les 23 h.
 • El dia 7 de gener de 2015 l’organització farà un sorteig entre totes les imatges presentades, de manera que s’atorgaran 3 premis, consistents, cadascun, en 4 entrades per a la pista de gel situada a la pl. Verdaguer i en un sopar per a dues persones al Restaurant Balandra.
 • El resultat s’anunciarà al perfil d’Instagram de Tarragona Cultura (@tgncultura).
 • Les persones participants cedeixen expressament a l’Ajuntament de Tarragona, sense limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat a l’activitat, de conformitat amb la vigent llei de propietat intel·lectual, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats promocionals de l’Ajuntament de Tarragona. Aquests drets comprenen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes on-line, webs corporatives i entorns 2.0.
 • Algunes de les imatges presentades podran ser escollides per ser projectades al mapping que tindrà lloc el dia 5 de gener de 2015 a la façana de l’Ajuntament.
 • La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives que en realitzi l’organització.

> Trobareu més informació a: http://www.tarragona.cat/nadalambllum

Organitza: Ajuntament de Tarragona
Col·laboren: InstagramersTGN