Tarragona ha estat en els últims anys un referent en l’àmbit de la fotografia contemporània, gràcies especialment a la feina realitzada des de la Fundació Forvm. L’interès de la ciutat per aquesta disciplina va acabar desembocant en l’SCAN Tarragona, un festival de caràcter obert i de vocació internacional que aplega iniciatives de procedència múltiple, pública i privada, i que es caracteritza per promoure la fotografia. Aquest 2012 l’SCAN se celebrarà a la tardor.

Aquest 2012 també tindran un lloc destacat les activitats organitzades pel Centre d’Art de Tarragona, que va néixer l’any passat, fruit de múltiples reivindicacions històriques. En el mapa de centre d’art de Catalunya, el Centre d’Art de Tarragona es distingeix perquè està especialitzat en la mediació i la multidisciplinarietat, amb l’objectiu de buscar fórmules de diàleg entre la ciutadania i l’art contemporani.