La designació de Tarragona com a Capital de la Cultura Catalana durant tot l’any permetrà, sobretot, dues coses: posar en valor i innovar. És a dir, mirar el passat i el present, reconèixer tota la feina que les persones del nostre teixit, amb nom i cognoms, fan dia a dia per construir-nos i contribuir al nostre benestar personal, i alhora projectar el nostre futur, implantant i desenvolupant la fase experimental d’un nou model de gestió i relació liderat des del govern municipal, que ens convertirà en un laboratori de recerca en l’àmbit de la cultura i en un punt de mira per als territoris de llengua i cultura catalanes.

La cultura és un element que ens transforma, que modela la nostra manera de ser, que matisa el nostre pas per la vida. És essencialment humana, ens distingeix i ens converteix en el que som, i la seva utilitat és aquesta i és sempre present, dia rere dia. És un bé social, ens ofereix benestar individual i col·lectiu, salut, i no és una frivolitat de la qual puguem prescindir-ne.

Tarragona sempre ha treballat per una cultura humana, propera i útil per a la vida i és una ciutat plena de persones amb nom i cognoms que fan que això sigui així. La mida de la ciutat, el seu clima, la seva història, propicien la creació d’aquesta activitat pròxima, diversa, amb un alt valor identitari i útil per a l’ésser humà. És el que ens caracteritza i el que tenim l’oportunitat de projectar durant aquest any 2012.

  • D’una banda, doncs, 2012 és l’any del reconeixement, de creadors, entitats, gestors professionals, col·lectius…, és a dir, de les persones amb nom i cognoms que treballen per a la cultura, i és un any en què, d’aquesta manera, es reforçarà la visibilitat de la nostra xarxa d’agents per tal d’aconseguir més intercanvi a tots els nivells i entre diversos sectors socials i econòmics.
  • D’altra banda, inevitablement, també és l’any de la reflexió estratègica conjunta, en què tots els agents, els més i els menys implicats, hauran de contribuir a dibuixar el futur que es vol per a la ciutat.
  • En tercer lloc, és l’any en què s’obren nous canals de cocreació que permetran, a partir d’ara, el diàleg directe amb la resta de la ciutadania, amb persones amb nom i cognoms que se situen fora del cercle estricte d’implicats en la generació de cultura.
  • I, finalment, també és l’any en què es contribuirà a la reflexió, al debat, sobre les potencialitats de la cultura catalana en el moment actual.

Aquests quatre eixos de treball comporten el desplegament d’una sèrie d’accions que deixaran un llegat que perviurà més enllà de 2012. Durant el període de la Capitalitat, Tarragona reforçarà la seva presència en el mapa cultural i turístic català a partir de la mostra dels esdeveniments que ja la hi situen ara. Ara bé, aquest període també és un marc ideal perquè Tarragona encari el canvi de model que es fa necessari.

Es tracta d’una necessitat que no es genera només pel nou context delimitat per la situació econòmica global; Internet ha estat una revolució i determina el caràcter d’una nova era, i, per tant, afecta les formes d’organització i d’actuació de tota la societat. En aquest nou paradigma, la relació de tots els ciutadans amb el coneixement i la cultura i els seus hàbits s’han redefinit i, per això,en el marc d’aquests paràmetres, Tarragona té l’obligació de redefinir també la prioritat de les funcions dels agents culturals públics i privats i d’innovar.

Ja fa setze anys que la ciutat sap la importància del territori virtual (va fer una aposta clara amb la creació de Tinet) i, així, doncs, en els límits d’aquest escenari econòmic i filosòfic en què estem immersos, Tarragona 2012 proposa la posada en marxa d’un projecte d’R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació) que desplegarà una primera fase experimental durant aquest any, que pot servir de punt d’encontre per a la reflexió de tot l’àmbit català i que pot desembocar en la creació de projectes pioners, com el Banc de la Cultura.