Tarragona és una de les principals ciutats de Catalunya. Des dels temps més antics ha exercit un paper de capital sobre amplis territoris. Actualment és capital de la comarca del Tarragonès i de la província de Tarragona, una de les quatre en què es divideix Catalunya.

L’activitat cultural i festiva de la ciutat ha augmentat molt en els últims anys i, malgrat el context econòmic que vivim, que ha comportat que la iniciativa cultural malauradament hagi disminuït, actualment és habitual gaudir de múltiples propostes cada dia. Tarragona disposa de diferents programacions estables d’arts escèniques, de música, d’arts visuals i de lletres, entre altres àmbits. A banda d’aquestes programacions estables, hi ha festes, esdeveniments i festivals al llarg de l’any que apleguen nombrosos espectadors vinguts d’arreu.

Tota aquesta oferta està impulsada tant des de l’àmbit públic com des de l’àmbit privat, i cal destacar el paper fonamental que hi juguen les nombroses entitats i associacions de la ciutat.

Per conèixer el detall de l’acció cultural i de les programacions impulsades per l’Ajuntament de Tarragona, podeu consultar els enllaços següents:

També podeu arribar-hi així: