El Departament de Neteja de l’Ajuntament de Tarragona, juntament amb Mercats de Tarragona, que gestiona els mercats públics, els mercadets i les fires, ha impulsat durant els darrers mesos la implantació d’un nou sistema de recollida selectiva de residus als mercats ambulants, amb l’objectiu de reduir dràsticament la quantitat de deixalles que es produeixen en aquests espais i que acabaven a la incineradora.

El mercadet dels diumenges de Bonavista va ser el primer on es va implantar el model de recollida selectiva a principis d’estiu del 2020. Aquest model s’ha anat estenent progressivament a la resta dels vuit mercats ambulants, com ara Sant Pere i Sant Pau, Torreforta, la Móra o la plaça dels Carros. Per cada un d’ells s’ha dissenyat un pla específic tenint en compte les característiques del mercat, especialment el nombre i la tipologia de parades, l’extensió que ocupa i la quantitat de residus que acostuma a generar.

Repariment de bosses d'escombraries a una paradista del mercadet ambulant de Sant Pere i Sant Pau.

Així doncs, amb aquest nou sistema, es recullen de manera separada tots els residus que es generen (orgànica, paper i cartró, envasos i caixes de plàstic, caixes de fusta i palets). Cada mercat disposa d’un o dos punts de recollida de residus en funció de la seva capacitat. En el cas de Torreforta, les fruiteries i verduleries disposen d’un contenidor individual d’orgànica que està identificat amb un tag per tal de comprovar-ne l’ús, i també hi ha un espai exclusiu destinat a les caixes de fusta, cartró i plàstic. Aquestes s’acumulen a granel a les dues zones de recepció de residus, ja que són els residus de gran volum.

En altres mercats més petits, com ara Sant Pere i Sant Pau, s’ha habilitat un sol espai de recepció de residus, amb zones diferenciades per als residus tipus caixa i un sol contenidor de superfície d’orgànica, compartit per a totes les parades de fruita i verdura, de manera que els paradistes la lliuren a dins a granel.

Diversitat d’opinions entre els paradistes

Entre els paradistes, les opinions sobre aquest nou sistema de recollida són diverses, ja que no tots el veuen amb bons ulls. El principal argument per estar-hi en contra és l’augment de feina que els suposa. Marcelo Martínez, que regenta una parada de fruita i verdura, explica que “en un moment del matí, un de nosaltres ha de deixar d’atendre la clientela per posar-se a classificar les deixalles i portar-les fins al punt on hi ha els contenidors, mentre que abans ho deixàvem tot barrejat, com se segueix fent en altres mercats del territori”.

Recollida selectiva al mercadet ambulant de Sant Pere i Sant Pau

Per altra banda, encara que els suposi més feina, també hi ha qui està molt satisfet amb la mesura. “S’hauria d’haver fet abans. És cert que tenim més feina, però és necessari que tots contribuïm a millorar la gestió dels residus. Ara bé, no estaria de més que ens facilitessin un espai on rentar-nos les mans després d’haver classificat tota la brossa”, argumenta Josep Maria Rossell, propietari, també, d’una parada d’alimentació.

Per tal de familiaritzar els paradistes amb aquest sistema i ajudar-los en tota aquesta tasca, diversos educadors i educadores freqüenten els mercadets per resoldre dubtes i aportar bosses de gran volum, per facilitar la separació dels residus a cada una de les parades.

Menys despesa en incineració

La implantació d’aquest nou sistema afavoreix la valorització de tots els residus generats en uns espais on se’n produeixen molts. A més, serveix per reduir la despesa d’incineració, i també facilita la neteja final de les zones on s’ubiquen els mercadets ambulants, ja que la col·laboració dels paradistes a l’hora de traslladar els residus fins als punts acordats simplifica la recollida i la posada a punt d’uns espais que normalment són places públiques molt freqüentades, com ara la plaça Cuba, la plaça Corsini o la plaça del Fòrum.

Text i imatges: Laia Díaz.

Recollida selectiva al mercadet ambulant de Sant Pere i Sant Pau