L’Ajuntament de Tarragona ha iniciat aquest mes de setembre un procés participatiu que vol implicar a la ciutadania i al teixit empresarial en el disseny del futur pla de la gestió dels residus, de la neteja viària i de les platges i de la gestió de la deixalleria de la ciutat. Les opinions i percepcions que es recopilin serviran de suport als serveis municipals a l’hora de valorar les necessitats actuals del servei i proposar actuacions de millora.

Actualment, s’ha començat amb la difusió d’una enquesta telemàtica a través de la qual es plantegen qüestions als usuaris relacionades amb el seu nivell de satisfacció amb el model actual de gestió de residus i de neteja de la ciutat i se’ls consulta quins canvis consideren necessaris per millorar-ne la seva qualitat. Per exemple, es fan preguntes sobre quin tipus de recollida selectiva preferirien —contenidors tancats o porta a porta—, com valoren el servei actual de neteja viària o si consideren que cal aplicar canvis al funcionament de les deixalleries mòbils, entre moltes altres qüestions.

En total, s’han dissenyat dos qüestionaris, un dirigit a la ciutadania i un altre a grans productors, com comerços, restaurants, establiments turístics, escoles, grans superfícies, supermercats, etc.

Sessions participatives i rutes veïnals

Per tal de donar a conèixer aquesta nova iniciativa municipal, s’han previst cinc sessions participatives virtuals i quatre de presencials, que es faran en diferents barris i on es garantiran les mesures de prevenció de la COVID-19. L’objectiu d’aquestes trobades és treballar en grup per a la diagnosi del servei i per trobar propostes concretes de millora.

D’altra banda, també es realitzaran unes rutes veïnals dirigides principalment als veïns i veïnes que pertanyin a una mateixa zona de la ciutat per determinar els punts forts i febles del servei de neteja viària en aquell indret específic de Tarragona. De fet, en aquest sentit, l’empresa que s’encarrega de la coordinació i gestió del procés participació també s’ha posat en contacte amb associacions de veïns i entitats municipals amb l’objectiu de fer arribar l’enquesta a tots els seus membres. En el cas que alguna entitat encara no hagi rebut la informació es pot posar en contacte amb els organitzadors a través del correu electrònic [email protected].

Respondre l’enquesta presencialment

A banda de la recopilació de respostes de forma online i de les sessions grupals, a partir del 5 d’octubre s’han habilitat uns punts informatius que rotaran pels diferents barris de la ciutat. En total, seran 24 els indrets on al llarg de tot el mes d’octubre i fins a principis de novembre dos educadors/es ambientals recopilaran les respostes dels usuaris amb el suport d’unes tauletes tàctils. També oferiran a la ciutadania la possibilitat d’endur-se uns fullets amb un codi QR per realitzar l’enquesta en un altre moment.

D’altra banda, les responsables del punt informatiu també oferiran informació als establiments comercials propers a l’espai amb la finalitat de difondre al màxim el procés participatiu entre la ciutadania.

La recollida de dades i opinions s’allargarà fins el mes de novembre, moment en el qual es començarà a treballar en un informe que vol detectar els punts forts i febles dels serveis vigents i per definir millores a incloure en el futur contracte de neteja pública.

Com es pot participar en aquest procés?

  1. Enquesta telemàtica.
  2. Rutes veïnals.
  3. Sessions telemàtiques i presencials
  4. Enquestes presencials en els punts informatius

Text i fotografies: Laia Díaz

Etiquetes: ,