El Centre d’Art de Tarragona ha obert la primera convocatòria de l’arxiu comissariat L’Irradiador. Com bé explica l’equip directiu del Centre en la seva pàgina web o en aquesta entrevista, L’Irradiador és un servei per a professionals de les arts visuals que reuneix dossiers d’una selecció d’artistes i crítics del territori.

En concret, la convocatòria està adreçada a professionals, individuals o bé agrupats en col·lectius, que hagin nascut al Camp de Tarragona, o bé que hi visquin o hi treballin.

En els dossiers, es demana que s’hi inclogui un text de presentació, un currículum artístic i una relació d’obres o projectes destacats. Un jurat seleccionarà els dossiers més destacats per promocionar els artistes i crítics del territori a agents culturals nacionals, estatals i internacionals, per intentar obrir-los noves vies professionals.

En aquest sentit, la directora del Centre d’Art Tarragona, Cèlia del Diego, remarca: “no podem garantir que d’aquí en surti res, però farem una feina activa en aquest sentit. I si aconseguim generar una exposició fora del territori, encantats. També els podríem fer una exposició nosaltres, però no sé si tindria sentit perquè seria el més fàcil. Creiem que és més interessant intentar que ells puguin exposar fora del territori, que potser per a ells és el pas més complicat”.

El termini per a la recepció dels dossiers s’acaba el dia 20 de març. Fins a aquesta data, cada divendres els responsables del Centre d’Art de Tarragona atendran els possibles interessats presencialment a les seva oficina a l’Antiga Audiència (pl. del Pallol, 3).

El jurat que farà la selecció dels dossiers estarà format per:

  • Àlex Nogueras, Galeria Nogueras Blanchard
  • Martí Peran, Crític d’art
  • Francesc Perramon, Escola d’Art i Disseny de Tarragona
  • Antonio Salcedo, Aula d’Art de la Universitat Rovira i Virgili
  • Eva Sòria, Institut Ramon Llull
  • Cristian Añó (Sinapsis), Laboratori de mediació del CA Tarragona
  • Cèlia del Diego, Direcció del CA Tarragona

El seu veredicte es penjarà al web del Centre d’Art el 29 de març.