A totes les llars, en algun moment o altre, es decideix canviar el sofà, la nevera o l’escriptori de l’habitació dels nens. En el moment en què un ciutadà o ciutadana determina que vol desfer-se d’aquest tipus d’objectes de mida gran, aquests es converteixen en el que es coneix com a residus voluminosos i la seva adequada gestió és, des de fa temps, un repte ambiental per a les administracions per tal de millorar la sostenibilitat i mirar de frenar les conseqüències del canvi climàtic.

Actualment, en el conjunt d’Europa es generen 19 milions de tones de residus voluminosos, dels quals més d’un 60 % acaba en abocadors. Una situació que pot millorar amb la implicació ciutadana i la correcta gestió d’aquests productes. 

En el cas de la ciutat de Tarragona, durant l’any 2020, el servei de recollida de voluminosos de l’Ajuntament va recollir més de 2.900 tones de deixalles d’aquest tipus. En base a aquestes xifres, es treballa per trobar les estratègies de gestió més eficients per reduir la petjada ambiental i augmentar el percentatge de productes que es poden convertir en un objecte nou, amb una segona vida útil.

Com es gestiona el reciclatge d’un residu voluminós?

Quan un residu voluminós arriba a la deixalleria fixa o bé es recopila a través del sistema de recollida programada, l’Ajuntament de Tarragona el distribueix en diferents centres de gestió de deixalles en funció del seu origen, ja que la gestió serà molt diferent en el cas d’una rentadora o d’un armari, per exemple.

Així doncs, un cop feta la distribució a les plantes de tractament corresponents, aquestes són les encarregades de separar-ne i classificar-ne els materials per intentar donar una segona vida a tots aquells que es poden reutilitzar. És el cas, per exemple, de la ferralla, que, un cop seleccionada, s’enviarà a un centre de fundició per convertir-la de nou en acer, o bé de la fusta, de la qual se’n farà conglomerat per obtenir-ne noves peces de mobiliari.

Ara bé, no tots els materials que s’extreuen dels residus voluminosos són reciclables. Aquest percentatge de producte no reaprofitable, que es calcula que està al voltant del 5 %, pot tenir dos destins finals, o bé la incineració o bé l’abocador. Per mirar de reduir aquesta xifra, des de fa temps el Departament de Neteja de l’Ajuntament de Tarragona treballa per mirar de localitzar els gestors de residus amb major capacitat de valorització de materials.

Què cal fer per llençar un residu voluminós?

L’Ajuntament de Tarragona posa a disposició dels ciutadans dues opcions per gestionar la recollida de deixalles voluminoses.

En primer lloc, en el cas de disposar dels mitjans necessaris per poder traslladar el residu, aquest es pot portar a la deixalleria fixa ubicada al polígon Riuclar (carrer del Coure, s/n) de dilluns a dissabte en horari de 8 a 20 h.

D’altra banda, hi ha la possibilitat de sol·licitar la recollida de voluminosos. Es tracta d’un servei gratuït, però que requereix sempre reserva prèvia, que es pot fer a través del Telèfon Verd (977 296 222) o bé a través de l’Aplicació Epp!, obrint un avís dins de l’apartat de “Serveis”. Aquest tipus de recollida funciona de dimarts a dissabte, excepte festius, i el ciutadà o ciutadana únicament haurà de deixar el residu a recollir al costat del contenidor més proper a l’hora pactada que, habitualment, acostuma a ser entre les 20 i les 22 h.

Dipositar els voluminosos a la via pública sense avisar, dipositar-los en contenidors de carrer dissenyats per als residus domèstics o bé fer-ne un abocament il·legal, redueix la possibilitat de reutilització de la majoria d’estris, a banda que, són infraccions que poden ser sancionades. 

A més, en el cas dels abocadors incontrolats es produeixen unes despeses extraordinàries en neteja que, per exemple, a la ciutat de Tarragona, el passat mes de desembre de 2020 van superar els disset mil euros.

Text i imatges: Laia Díaz