La nova realitat econòmica i la revolució causada pel desenvolupament d’Internet i les xarxes 2.0 han suposat un canvi estructural en la creació i consums de productes culturals. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Tarragona treballa amb la voluntat que el Banc de la Cultura esdevingui no només una iniciativa important, sinó l’entorn a partir del qual s’organitzi la funció mediadora de la gestió cultural pública municipal.

La creació del projecte del Banc de la Cultura va coincidir amb la condició de Tarragona com a Capital de la Cultura Catalana durant tot el 2012. Aquest fet va ser oportú i necessari, perquè es tracta d’un projecte que aportà un plus d’R+D+I (recerca + desenvolupament + innovació) a la Capitalitat i que, al mateix temps, va posar una llavor de futur, que va superar la condició efímera de la celebració, i que pot deixar un llegat útil per a Tarragona i per a Catalunya.