Està previst que el Banc de la Cultura s’implanti entre el 2013 i el 2017, de manera que s’aniran concretant els diversos bancs que conté en diverses fases. El desenvolupament del projecte s’insereix en el programa cultural de Tarragona 2017, Jocs del Mediterrani, una fita estratègica de la ciutat la realització de la qual ha de coincidir amb el funcionament complet del Banc de la Cultura.