Pintura i literatura com a protagonistes amb l’aire i la llum com a teló de fons. Aquest és el marc del primer número de l’espectacle Som llamp, com cruïlla, que protagonitzaran l’escriptora Coia Valls i l’artista Josep Maria Rosselló. Ells mateixos ens n’avancen més detalls, a més d’aprofundir en el paper de Tarragona en la cultura catalana.

Pots avançar-nos en què consistirà la teva participació?
Coia Valls: En posar veu a una experiència pictòria de Josep Maria Rosselló. Intentaré apropar-me a la seva polsió i transmetre l’energia que transmetrà al llenç, apropar-me a l’essència del treball que ell ha plantejat. He confegit un text on bàsicament m’apropo al seu món pictòric, a l’alquímia de la pictura.
Josep Maria Rosselló: La meva actuació serà una pintura en directe (titulada Els pescadors de perles) amb final efimer, semblant a la que vaig realitzar per a la nit 10 de l’11 de setembre de fa un parell d’anys a la plaça del Rei.

Què destacaries de la teva parella artística?
CV: És un creador de mons pictòrics, és un home de món, és un artista que no improvitza. Té una llarga trajectòria de molts anys d’experimentació, és tot un procés el que porta a terme, i sempre vol arribar al concepte que vol transmetre. Com també expresso en el meu text, aquest procés és fruit d’un coneixement i d’un compromís davant la realitat.
JMR: La meva parella artistica, la Coia Valls, és una novelista encantadora, que no sé exactament què está preparant. Sé que, naturalment, utilitzarà la paraula com a vehicle per a la seva actuació, mentre jo inicio la pintura.

L'escriptora Coia Valls

Què creus que Tarragona aporta a la cultura catalana?
CV: Tarragona té un patrimoni cultural molt important. Les seves pedres són petjades de la seva història, però aquestes pedres han quedat com a elements estàtics i darrere d’elles hi ha un potencial humà molt important. I ara, si tots fem pinya podem anar més enllà. Tenim potencial, tenim ganes de fer-ho, sabem com fer-ho i si ens hi posem tots serà una veu que escoltaran més enllà de les muralles.
JMR: Tarragona aporta a la cultura catalana la seva história i la seva actualitat, més viva que mai.