• El Banc s’insereix totalment en l’era de les CO (cooperar, coorganitzar, coproduir, cofinançar, cogaudir: compartir).
  • Totes les decisions que es prenguin al voltant del Banc es regiran pel criteri de l’ètica.
  • Criteri de compartició: hi haurà una presència important a les xarxes socials.
  • Criteri d’accessibilitat: tindrà una presència important en aplicacions per a mòbil.
  • El procés de treball i l’explicació de l’experiència viscuda són tan prioritaris com el resultat o l’exhibició.
  • El marc d’actuació tindrà en compte en la seva base tant coordenades territorials físiques com territoris d’afinitats i concebrà l’entorn virtual com a mitjà, però sobretot com a medi.