Se sap d’on prové l’aigua que bevem? Per què bevem aigua? Són algunes de les preguntes que es feien els alumnes de tercer de primària de l’escola PAX en el marc del projecte ‘Quina aigua volem beure?’ durant el curs 2021-22, per posteriorment extreure’n conclusions i desenvolupar un pensament crític. L’activitat va ser mereixedora del primer lloc dels Premis IMET Josep Vives Ciurana en la categoria de segon cicle d’Educació Infantil.

La situació actual en l’àmbit de la sostenibilitat i el seu plantejament va servir com a premissa per iniciar el projecte.  Dins d’aquest context, els nens i les nenes de tercer de primària del centre escolar van dur a terme un projecte per decidir de manera raonada i basant-se en el coneixement quina era l’aigua que volien beure en el seu dia a dia, si de l’aixeta o l’aigua envasada.

Prendre la decisió amb un ideari argumentat

Les activitats de la iniciativa, que formava part del Projecte d’EMATSA EscolAqua, van servir per despertar un seguit d’incògnites entre els alumnes vers l’ús de l’aigua. Les activitats estaven encaminades a crear un coneixement que els permetés escollir l’aigua que volien beure. “La decisió era seva, però havia d’estar argumentada amb evidències i no amb creences sense una base fonamentada”, detalla Eva Masvidal, directora de l’escola.

Diversos alumnes de l’escola PAX, realitzant una de les activitats

‘Quina aigua volem beure’ s’emmarcava, bàsicament, en l’àrea de medi, però també n’implicava d’altres com la de matemàtiques, a l’hora d’analitzar les enquestes, o llengua, per tal de comunicar els resultats o extreure informació de diferents fonts. El projecte s’estructurava a partir d’una activitat inicial motivadora, un seguit de propostes didàctiques variades per avançar en el coneixement i una exposició final on es donaven a conèixer les conclusions.

Així, una gimcana de l’aigua va servir per iniciar el projecte, que es va fer coincidir amb el Dia Mundial de l’Aigua. Es van crear grups on cada membre tenia un rol diferent i havien de superar diferents proves situades en els punts d’aigua de l’escola. 

La consciència dels infants davant del medi ambient

Masvidal explica que els infants són força conscients “què tenim un problema amb els residus que generem”. De fet, una de les activitats que es va fer per evidenciar aquesta problemàtica va ser agafar un catàleg d’un supermercat qualsevol i encerclar quins dels productes estaven envasats en plàstic. “El resultat va ser força impactant”, recorda. La visualització d’un reportatge de l’Info K on s’explicaven les illes de plàstic i l’exposició a la classe de totes les ampolles de plàstic que gastaven a la setmana les famílies van ser altres de les accions que es van portar a terme.

D’aquesta forma, es va despertar el sentit autocrític dels nens i les nenes, els quals van proposar iniciatives per reduir la quantitat de deixalles de plàstic que generaven. Un d’aquests plantejaments va ser el de crear un robot que ajudés a eliminar la brossa del mar. L’alumnat en va fer el disseny i després van construir-ne un prototip amb les ampolles de plàstic que havien portat.

Un moment de la gimcana de l’aigua

La directora de l’escola PAX destaca que l’alumnat va participar activament en el projecte. El fet que les activitats fossin molt variades, amb una gimcana, experiments, la xerrada d’una experta o la realització d’enquestes, entre d’altres, va ajudar que cada nen o nena s’impliqués en les activitats. Però el projecte no era només de caràcter individual, sinó que tenia com a referència el treball en equip.

Anar més enllà de l’escola

La intencionalitat del projecte “era traspassar la barrera de l’aula”, afirma Eva Masvidal, per tal que l’alumnat veiés que els aprenentatges fets eren útils en el seu dia a dia fora de l’escola. En aquest sentit, Masvidal expressa que “fer una enquesta sobre el consum d’aigua que es feia a casa ens va ajudar a realitzar una radiografia inicial de la situació en què ens trobàvem”. Curiosament, van trobar contradiccions com que els estudiants portaven cantimplores a l’escola, però més de la meitat l’omplia amb aigua envasada a casa.

Els Premis IMET d’Educació tenen la voluntat de reconèixer i difondre els projectes i experiències educatives que desenvolupen els centres escolars com a comunitat educativa integrada per professorat, alumnat, mares i pares i personal no docent, així com les que incorporen la participació extraescolar en un context de Ciutat Amiga de la Infància i Ciutat Educadora.

Text: Josep Gallofré

Imatges: Escola PAX