BlocFuturNaturaNeteja

Nou sistema de recollida de residus amb identificació personal a Cala Romana, el Serrallo i Bonavista per poder llençar la brossa

A llarg termini la ciutadania de Tarragona que recicli correctament ho notarà a la butxaca.

02/06/2021

Haver d’obrir el contenidor amb un sistema d’identificació personal per poder-hi llençar la brossa: aquest és el pla estratègic que posarà en marxa aquest estiu l’Ajuntament de Tarragona a tres barris de la ciutat, per tal d’augmentar la recollida selectiva del municipi i la dels residus reciclats i valoritzats.

El Serrallo, Cala Romana i Bonavista són les zones on es durà a terme la primera fase d’aquest pla. En les dues primeres està previst que els nous contenidors tancats s’instal·lin durant el mes de juliol, mentre que a Bonavista el canvi de la gestió dels residus no arribaria fins al setembre.

El nou sistema es planteja com una prova estratègica, però, si tot funciona, es quedarà en el temps fins a l’arribada del nou servei de recollida, que es licitarà en els propers anys.

Però, com funcionarà exactament aquest nou sistema? Un cop estigui en marxa —ara per ara només s’aplicarà a la fracció de resta i d’orgànica—, els ciutadans únicament podran obrir els contenidors identificant-se prèviament mitjançant una targeta individual o el telèfon mòbil.

Tres sistemes tecnològics diferents

Per tal de valorar la viabilitat tècnica d’implantar aquest sistema de recollida a tota la ciutat en el futur servei de recollida i veure quins són els avantatges i inconvenients que suposa en l’àmbit electrònic i tècnic, l’Ajuntament de Tarragona testejarà tres tecnologies diferents, una a cada barri.

En alguns casos, els contenidors s’hauran d’activar amb un botó i obrir amb una targeta, i, en altres, es podran usar identificant-se amb la targeta o bé amb el telèfon mòbil. Qui no disposi de la targeta o de l’app corresponent al seu telèfon mòbil no podrà obrir els contenidors.

Paral·lelament a la implantació d’aquest nou sistema, l’Ajuntament està preparant una campanya amb educadors ambientals, que seran els encarregats de repartir les targetes identificadores que estaran vinculades a cada domicili. Així doncs, si algú està de lloguer, haurà de ser el propietari i titular de l’immoble qui li faciliti l’identificador per poder llençar la brossa.

Al Serrallo es tancaran un total de tres illes de contenidors; a Cala Romana, vuit, i a Bonavista, trenta-una.

Pagar menys impostos

A banda de millorar els nivells de recollida selectiva, a llarg termini, quan aquest sistema d’identificació d’usuaris o altres que hagin demostrat la seva eficiència i eficàcia, estiguin implantats a tota la ciutat, els tarragonins que reciclin correctament ho notaran a la butxaca. I és que aquest sistema d’identificació permetrà controlar la quantitat de vegades que s’obre cada contenidor i fer una estimació de quant recicla cadascú a la seva llar.

Aquest rastreig anirà lligat a una modificació de les ordenances fiscals per tal que la taxa de la brossa que paguen els ciutadans s’ajusti a la quantitat de residus que generen. És el que s’anomena taxa justa o pagament per generació: a la llarga, les persones que reciclin a la seva llar pagaran menys que les que només utilitzen el contenidor de fracció resta, amb la finalitat de repercutir als ciutadans i ciutadanes el cost real que tenen les escombraries per a l’Ajuntament.

Cal tenir en compte que la fracció resta és la més cara de gestionar per al consistori. Concretament, aquest any 2021 l’Ajuntament de Tarragona destinarà, aproximadament, 4,2 milions d’euros al tractament d’aquesta fracció, sense comptar-hi els costos del servei de recollida i transport. Aquesta partida, a més, anirà augmentant durant els propers anys arran de l’aplicació d’un gravamen que s’ha establert per llei.

Reduir l’empremta ambiental

Aquest tipus d’accions, a banda d’abaratir costos per als ciutadans i per a les administracions a l’hora de gestionar els residus, també tenen la finalitat de millorar la sostenibilitat ambiental del municipi i la seva contribució en l’impacte sobre el canvi climàtic.

El futur de la normativa de residus està en ple procés de canvi i una gran majoria de municipis europeus ja han engegat iniciatives similars de tancament de contenidors: es vol eliminar l’anonimat per poder premiar els qui fan bé les coses.

La Unió Europea va aprovar l’any 2018 les noves directives en el marc del paquet de l’economia circular, en les quals els objectius de reducció dels residus i separació en origen han augmentat respecte dels que hi havia fins ara. La Directiva 2018/98/CE sobre els residus ha fixat per al 2025 l’assoliment del 55 % en pes de residus reciclats o preparats per a la reutilització, el 60 % per al 2030 i el 65 % per al 2035. La realitat és que, tot i aquestes mesures adoptades per l’Ajuntament, el percentatge de recollida selectiva de la ciutat l’any 2020 va ser del 33,17 %.

L’Ajuntament de Tarragona fa temps que treballa per millorar la recollida selectiva dels residus municipals. Durant els darrers anys ha impulsat diverses campanyes de sensibilització ciutadana per fomentar la recollida selectiva, ha implantat la recollida selectiva de fraccions en pràcticament totes les àrees del municipi (2010), ha implantat recollides comercials, està fent accions en càmpings i escoles, etc.

Tot i això, cal una ferma implicació de tothom, més si tenim en compte que els resultats de recollida selectiva demostren que les campanyes no són suficients per arribar als objectius ambientals europeus.

Text i imatges: Laia Díaz2 Comentaris

 1. Anna M Casas Miro
  14/08/2021 Respon

  Espero que la prova pilot tingui bona resposta. Son proves a llarg termini. Paralelament podrien atendre altres pericions, com posar contenidors de poda quan ho demanem. Personalment en vaig solicitar un per la zona de Quatre Garrofers / Antini Magrinya i em van dir que no hi havia suficients contenidors. Penseu que el veinat carrega al cotxe i es desplaça fins el que esta a Tarraco II….

 2. Consol
  02/06/2021 Respon

  Bona tarde.
  Hem pareix molt be.
  Ja es hora q ens posen ha treballar per gestionar els residus .
  Las persones hauriem de ser més responsables amb els residus q generem.
  I no costa tant fer-ho be
  Tots i guayem i el planeta també.
  Fa vergonya veure tant'és deixalles per terra.
  Ens falta generar molta educació del medi ambiental
  Gràcies i endavant.

Deixa un comentari