L’Ajuntament de Tarragona fa un balanç positiu dels primers mesos de la Capitalitat de la Cultura Catalana. A partir de les dades de la memòria de Tarragona 2012, que recull les xifres del període gener-juny, la Consellera de Cultura, Carme Crespo, ha explicat que “s’avança amb bon ritme en el reconeixement i projecció del sector cultural de la ciutat“. Pel que fa a l’altre objectiu principal de la Capitalitat, la innovació, aquesta setmana s’ha fet públic el document de treball del Banc de la Cultura.

Segons la memòria dels primers sis mesos de Tarragona 2012, el reconeixement de la feina que els agents culturals de la ciutat fan dia a dia es xifra en 214 creadors i agents culturals visibilitzats. A més, les 79 entitats i projectes que s’han associat fins al juny estan reflectides en el web de T/2012.

Igualment, durant cinc mesos, de febrer a juny, la Capitalitat ha inclòs 565 actes culturals. La xifra, tenint en compte que només ha tingut lloc un dels quatre eixos més potents de l’any, Tarraco Viva, deixa entendre que durant el 2012 se superarà amb escreix la quantitat de 1.000 activitats que s’havia previst al Pla director.

Les 565 activitats visibilitzades a través del projecte han comportat una projecció de la ciutat en graus diferents. L’impacte de les activitats, pel que fa a l’assistència de públic, s’ha calculat aproximadament en 371.367 persones. Més de 100.000 han passat per Tarraco Viva.

A aquesta vivència directa de les activitats cal sumar-hi la difusió que se n’ha fet a través de la plataforma digital i la compartició de continguts propis. En aquests cinc mesos, l’acció a la plataforma digital es calcula en 186.525 impactes, que és el càlcul de les interaccions que hi ha hagut en els 9 canals que s’han creat (web, xarxes socials i Públics 2012).

Cal recordar que a causa de la nova situació econòmica i el nou context social i relacional que s’imposa amb Internet i l’entorn 2.0, i partint de la diagnosi i les línies apuntades pel Pla director, el darrer trimestre de 2011 la Conselleria de Cultura va concloure que calia aconseguir desenvolupar un projecte que no acabés amb el 2012, sinó que plantegés una acció a mitjà termini, que assentés les bases dels propers anys.

Així, doncs, sumant-se als objectius generals que l’Organització de la Capital de la Cultura Catalana, l’entitat independent que atorga la designació, té des d’un punt de vista global, els objectius específics que l’Oficina de Tarragona 2012 ha marcat per a la nostra Capitalitat, més enllà de generar noves activitats culturals, són: reconèixer la feina feta i les persones que hi ha al darrere i innovar en el model de gestió per debatre sobre el futur. En aquest sentit, les dades de la memòria i la difusió del document de les bases del Banc de la Cultura permeten concloure que s’està avançant de forma positiva per assolir aquests objectius.

Per a més informació: