Remodelar els espais verds del Centre d’Educació Especial (CEE) Sant Rafael mitjançant l’art sostenible. Aquesta és la premissa del projecte BrotArt, desenvolupat durant el curs 2022-2023 i que ha guanyat el Premi IMET d’Educació en la categoria d’educació especial. 

Inicialment, el projecte BrotArt va sorgir amb l’objectiu de remodelar l’espai verd i parterre de l’entrada del centre, per tal que fos més agradable, sostenible i d’ús per a tothom, aportant noves espècies de plantes i nou mobiliari. “Calia restaurar l’espai del jardí perquè deixés de ser contemplatiu i passés a ser un nou espai útil i funcional per a tot el centre”, explica Mar Sendra Vellvè, directora tècnica del centre.

Escola Verda des de l’any 2009

Amb l’arribada de la primavera, el projecte va créixer. Per a Sendra, el gran repte era “convertir-nos en artistes i fer dels espais exteriors de l’escola la nostra particular sala d’exposicions a l’aire lliure”. Així, BrotArt va ser un projecte transversal i interdisciplinari que incloïa diferents àmbits i competències en l’àmbit curricular i que tenia com a objectiu la participació de tot el centre, “que expressés la nostra vocació de cura i respecte pel medi ambient, com Escola Verda que som des de l’any 2009”.

El projecte BrotArt el van liderar sis alumnes del Programa de Formació i Inserció (PFI) d’Auxiliars de Vivers i Jardins. També hi van col·laborar cinc estudiants del Programa de Transició a la Post-Obligatòria, sis del PFI d’Auxiliar de Construcció, cinc del PFI d’Auxiliar de Pintura i 8 alumnes del PFI d’Auxiliar en Treballs de Fusteria.

El projecte també manté una aposta per la sostenibilitat i els materials reciclats. L’objectiu ha estat fer ús del reciclatge de materials per a l’elaboració de les diferents obres, donant un segon ús a materials ja utilitzats. A la vegada es van treballar d’altres valors com el treball en equip i cooperatiu. Mar Sendra Vellvè detalla que “es pretenia fomentar diverses eines metodològiques com els esmentats treballs en equip i cooperatiu, col·laboratiu i els ambients d’aprenentatge. “Són metodologies interactives que generen coneixement i que ens descobreixen altres formes de treball per desenvolupar un projecte comú”, comenta.

L’alumnat s’engresca amb el ‘BrotArt’

La creativitat també va ser clau en el projecte. Per Mar Sendra Vellvè, l’art i la natura “són una porta oberta a la creativitat i al desenvolupament lliure de l’expressió, i així ho va plasmar el nostre company Jordi Rofàs en una frase: Cultivem l’art com a aliment del cos, la ment i l’ànima”.

L’alumnat es va engrescar des del primer moment amb BrotArt. Tots van participar amb una o més obres d’art, del total de 24 que es van confeccionar. Tot plegat amb la direcció de l’equip de professionals de l’aula-taller de jardineria, amb Jordi Rofas, Blanca de Juan i Maria Cosano, Sara Vicente i Noemí Bertran. Com a espai, destaquen el ‘Jardí d’en Jordi – la zona del mandala’, tot i que des del centre fan valdre la totalitat obres creades. “El factor sorpresa de trobar-ne una també dona més valor a l’obra en si mateixa”, expressa la directora tècnica del CEE Sant Rafael.

La iniciativa també pretenia vincular l’art sostenible i les activitats saludables. Per a Mar Sendra Vellvè, el concepte és “que si creem obres artístiques amb materials reciclats som sostenibles i reciclem, de tal forma que estem cuidant l’entorn, i la natura és salut i vida”.

El projecte BrotArt va finalitzar amb una gran festa al centre, amb balls i la narració del conte On és la primavera, a més d’un itinerari conjunt per les obres del projecte. Mar Sendra Vellvè resumeix que el BrotArt és com el guaret, un dels conceptes que han après durant la iniciativa: “Sistema de conreu que consisteix a deixar reposar any sí any no un terreny empobrit er tal que torni a adquirir fertilitat”.

Els Premis IMET d’Educació tenen la voluntat de reconèixer i difondre els projectes i experiències educatives que desenvolupen els centres escolars com a comunitat educativa integrada per professorat, alumnat, mares i pares i personal no docent, així com les que incorporen la participació extraescolar en un context de Ciutat Amiga de la Infància i Ciutat Educadora.

Text: Josep Gallofré

Imatges: CEE Sant Rafael