La participació ciutadana en l’elaboració del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) enceta una altra branca. Els tallers participatius territorials per fer aportacions sobre l’avanç del POUM ja estan en marxa. Bonavista va ser el primer dels barris de Tarragona on els seus habitants van poder expressar les seves idees, queixes i dubtes sobre quines són les bases a partir de les quals s’ha de construir la ciutat del futur.

En paraules d’Andrés Martínez de la Riva, de l’empresa Raons, organitzadora del procés participatiu del pla urbanístic; “la idea és que els veïns i veïnes exposin de quina manera s’hauria de transformar Tarragona des de diferents àmbits”. A partir d’aquí, les propostes arribaran a l’equip redactor, que intentarà incorporar al document les necessitats de la ciutadania.

L’avanç del POUM

La primera fase del taller va consistir en una explicació de l’avantprojecte i sobre quines línies es planteja treballar en un futur. L’arquitecta i adjunta tècnica a la cap de servei de la Coordinació d’Urbanisme de l’Ajuntament, Imma Merino, va ser l’encarregada de dur a terme aquesta exposició, que va servir de base perquè les persones assistents poguessin formular les seves aportacions d’una manera més concreta. Posteriorment, es van organitzar tres grups de debat. Els veïns i veïnes van utilitzar pòstits verds i roses per assenyalar aspectes positius i d’altres que consideren que haurien de millorar.

Andrés Martínez de la Riva, durant la seva intervenció

“Les grans finalitats del POUM són millorar la cohesió social i territorial, la inclusió i la convivència, l’accessibilitat, la sostenibilitat, la seguretat, el reciclatge urbà i el comerç de proximitat de Tarragona”, va indicar Merino. Per tal de poder assolir aquestes fites, es van especificar el que s’anomenen com a tàctiques d’encaix territorial, un seguit de punts a treballar.

Allunyar de la ciutat el trànsit de les mercaderies perilloses serà important per tal que la ciutat pugui créixer. Així, Merino especificava que s’intentarà que aquest trànsit es dugui a terme per unes zones més exteriors: “Aquestes mercaderies generen unes mancances en qüestions de seguretat que impedeixen edificar”.

Perquè Tarragona pugui estar millor connectada, una altra iniciativa és que l’estació del Camp sigui més accessible des de la ciutat. “Hi ha propostes diverses d’una estació al terme municipal”, comentava Merino.

Imma Merino, explicant el projecte als veïns de Bonavista

En aquesta línia, també s’estudiarà de quina manera el TramCamp pot “relligar la ciutat”. Es van expressar alguns dubtes sobre de quina manera passarà el tramvia per Bonavista. Tanmateix, es considera que la nova xarxa ferroviària representarà un bon eix vertebrador.

La proposta de l’avanç del POUM també contempla un esquema d’eixos viaris estructurants perquè les carreteres i els accessos no es col·lapsin i per fer que l’Horta Gran, a través d’un espai verd, sigui la part que cohesioni els barris de Ponent amb la resta de la ciutat. La ciutadania es va mostrar especialment d’acord amb les futures zones verdes que s’hi instal·laran.

Una altra espai que es proposa que es transformi és el polígon del riu Francolí, del qual se’n vol regenerar el front urbà i fluvial. “Està bastant obsolet. És una altra entrada de Tarragona i, a més, està al costat de la carretera N-340, un espai que també es vol transformar”, explicava la cap de servei de la Coordinació d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Els eixos vitals

Les vies que connecten i relacionen els equipaments amb les zones verdes i es relacionen amb municipis veïns són anomenades com eixos vitals. En definitiva, són una sèrie de carrers que es tindran especialment en compte per tal d’implementar estratègies urbanes de ciutat.

La sessió va servir per contemplar propostes pel barri de Bonavista

Els principals objectius són reduir els cotxes, ampliar les voreres i els carrils bici i encetar així una tasca de pacificació. El veïnat hi està a favor d’allargar, connectar i vianalitzar els carrers, a condició que no s’actuï en els accessos principals als barris.

En aquest marc, es generen noves àrees de creixement residencial amb altres usos compatibles, com el creixement industrial.

Merino també va fer valdre que “la ciutat s’ha de potenciar com un centre neuràlgic d’investigació”. Per això, es preveu el creixement del Campus Sescelades i la posada en marxa un nou sector d’equipament sociosanitari. En aquest sentit, es proposa que el Complex Educatiu s’acabi traslladant a Ponent, prop de l’Anella Mediterrània.

Els veïns i veïnes van dir la seva sobre diferents àmbits que contempla el nou POUM

Va haver-hi consens entre la ciutadania que va assistir al taller, però es va demanar que les noves instal·lacions no només tinguin vida quan hi siguin els alumnes. En altres paraules, que els usos que s’hi introdueixin siguin també útils per als veïns i veïnes dels barris. Alguns també aposten per ubicar algun equipament universitari a la zona, i fins i tot una residència d’estudiants. En general, es va manifestar la voluntat de dinamitzar i mobilitzar el parc d’habitatges de Bonavista.

Els equipaments

La mirada que fa l’avanç del POUM també s’ha centrat a detectar quines són les necessitats actuals de la població i com es poden revitalitzar els barris. Imma Merino va argumentar que “hem analitzat els terrenys de què disposem que no tenen ús, ara del que es tracta és saber què és el que necessita la gent”.

Els principals equipaments que es demanen són, a grans trets, un centre de dia, una biblioteca i espais polivalents com poliesportius i zones esportives per tal de practicar activitat física i de lleure. També es va considerar que, en cas que es reduís la quantitat de cotxes que circulen per l’interior de l’espai urbà, s’haurien d’habilitar més zones d’aparcament a l’exterior.

Diferents formes de participar

Els tallers territorials se sumen als sectorials, ja realitzats, que segons Martínez de la Riva, “van ser enriquidors i van permetre aprofundir molt en aspectes de mobilitat i de creixement econòmic i industrial”. També es va dur a terme una sessió amb infants, que va tenir l’objectiu de recollir la seva visió per tal d’integrar un caràcter més lúdic a la redacció del POUM.

El de Bonavista va ser el primer dels tallers als barris, que estan oberts a tota la ciutadania. L’accés és lliure, tot i que cal inscriure’s prèviament. El segon serà el 29 de novembre a Campclar, per seguir l’1 de desembre a Torreforta, el 13 de desembre a Sant Salvador i, el 15 de desembre, a Sant Pere i Sant Pau. Després de festes continuaran els tallers adreçat al veïnat del centre i Llevant. Les inscripcions als tallers, així com la participació mitjançant propostes concretes i la resposta a un qüestionari, es pot dur a terme a través de la plataforma participa.tarragona.cat.

Text i imatges: Joel Medina