Tàrraco, capital visigoda

La història antiga de Tarragona sovint ens apareix eclipsada pel seu indubtable esplendor en l’època romana. Però rarament se’ns explica un dels períodes més enigmàtics i desconeguts viscuts per la ciutat arran de la desaparició de l’Imperi i l’arribada del poble visigot en l’escena política peninsular.

Les fonts situen l’any 472 la conquesta visigoda de Tarragona, que va donar inici a la dependència política de la ciutat respecte del regne visigot de Tolosa. En aquests moments, els visigots eren ja un poble germànic profundament romanitzat, que havien abraçat el cristianisme en la seva forma arriana i que serien capaços d’assegurar una notable continuïtat de les estructures romanes precedents com a garantia de la seva pròpia supervivència política. Aquest aspecte va ser especialment visible en les antigues capitals provincials romanes que, com Tarraco, viurien una nova època d’esplendor sota els nous governants.

Els estudis històrics més recents sobre la documentació escrita i arqueològica de la ciutat del període confirmen aquesta continuïtat, que començaria a veure’s alterada en els darrers decennis del segle VI davant les polítiques centralitzadores de Leovigild i els seus successors. A partir d’aquests moments, Tarraco començaria a sentir els efectes de viure en la perifèria d’un regne unificat i centralitzat amb seu a Toledo (revoltes nobiliàries, absentisme conciliar i mort del príncep Hermenegild), tot i que mai perdria la seva doble condició en tant que capital provincial i seu episcopal metropolitana.

Continua llegint

L’Ajuntament de Tarragona ret homenatge a l’arqueòleg Xavier Dupré

Xavier Dupré i Raventós (1956 – 2006) passarà a la història de la ciutat de Tarragona per ser l’arqueòleg que va impulsar la reconstrucció de monuments tan importants per a la nostra ciutat com el Circ o el Fòrum Provincial. Ho va fer quan ocupava el càrrec d’arqueòleg territorial a Tarragona del Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Xavier Dupré va enfocar la seva vida a descobrir i preservar el patrimoni arqueològic, a Tarragona i arreu. Al llarg de la seva vida va reconstruir el passat amb força i pugnacitat i va llegar a Tarragona una consciència moderna de l’arqueologia.

Continua llegint

Les darreres troballes del circ romà de Tarragona

Els treballs d’arranjament dels carrers Salines i Sant Domènec de Tarragona, que estan en fase de finalització, han permès localitzar noves restes corresponents a l’edifici del circ romà, lloc on es desenvolupava l’espectacle més apreciat per la societat romana: les curses de quadrigues o ludi circenses. L’espectacle del circ consistia en les curses de carros, bigues o quadrigues, segons el número de cavalls que conduïa el genet. Aquests solien ser personatges molt famosos. En el cas de Tàrraco coneixem dos aurigues a partir de dues inscripcions funeràries: el jove Eutyches i Fuscus.

Les darreres troballes del circ han consistit en la localització de diversos trams de roca natural que es trobava retallada, de manera que un cop allisada, sobre d’aquesta s’estenien les diferents capes de terra que formarien la superfície de l’arena o pista del circ, sobre la qual es desenvolupava la cursa. Aquesta adequació de la base natural de la pista probablement es va deure al fet que l’alçada, en aquest punt, és una mica més alta que en altres punts de l’arena i, per tant, es devia necessitar una preparació prèvia que facilités el terraplenat amb capes de terra superiors.

Continua llegint