Durant els mesos d’abril i maig d’enguany s’ha portat a terme l’execució d’un projecte de recreació dels arcs de la façana del circ romà de Tàrraco al solar municipal de la Rambla Vella 55.

El projecte executat parteix d’una idea o projecte bàsic més ampli ideat per l’arquitecte Jaume Costa Pallejà i l’arqueòleg Joan Menchon anomenat Patrimoni de façana, que té com a objectiu la recuperació i dignificació de diversos espais de la Part Alta a partir de la utilització d’un recurs gràfic d’il·lusió arquitectònica conegut coma enganyatall o trompe-l’oeil a diverses parets mitgeres, amb el qual es vol explicar, difondre i apropar a la ciutadania el patrimoni arqueològic i monumental de la ciutat.

El projecte s’ha desenvolupat en una primera actuació a les façanes del solar municipal de la Rambla Vella 55 i ha comptat amb el finançament del departament de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Tarragona i de la Fundació Privada Mútua Catalana.

El mural executat és una recreació visual de la façana del circ romà seguint l’alineació original, prenent com a base la realitat arqueològica a partir de les arcades conservades dins del recinte visitable del circ romà i de diverses recreacions científiques prèvies.

En aquesta simulació es poden veure un total de 6 arcades del circ, de manera que passen d’un esquema lineal cap a una imatge gairebé fotogràfica.

El primer d’aquests arcs és dibuixat esquemàticament a escala real (1:1), per anar apareixent com a dibuix fotogràfic i després tornar a desaparèixer com a dibuix esquemàtic.

La imatge es distribueix en dues parets amb un angle de 90º i és representada amb una lleugera perspectiva utilitzant el recurs de l’anamorfosi, de manera que per visualitzar-la sense deformació s’ha de fer des d’un determinat punt o angle, en aquest cas, situat just a la cantonada que formen els carrers de la Rambla Vella i de Sant Francesc, a l’alçada de l’església homònima. Aquest punt es troba convenientment senyalitzat al paviment de la vorera mitjançant una plantilla.

El disseny original del mural ha estat creat pels artistes Maite Serna i Trifon (Murals de Tarragona) amb la col·laboració de l’empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques. La plasmació material del mural ha estat portada a terme per l’empresa Murals del Tarragona i pel que fa als treballs auxiliars previs a la pintura, per part de l’empresa Rècop.

La supervisió municipal a anat a càrrec de l’Àrea de Patrimoni Històric i del Departament de Topografia i Geomàtica de l’Ajuntament de Tarragona, que ha realitzat el replanteig topogràfic del dibuix d’acord amb les dades arqueològiques existents, i comptant amb l’assessorament de l’arqueòleg Moisés Diaz.

L’actuació s’ha complementat amb l’enderroc dels antics murs que semitancaven l’angle exterior del solar i que ocultaven la visió general del mural, i es projecta, per un futur pròxim, una actuació d’arranjament general del solar per tal d’adequar-lo i dignificar-lo com a espai públic.

Text: Pilar Bravo, arqueòloga municipal
Fotos: Meritxell Lecha i cedides